Moottoriajoneuvo

Erilaiset moottoriajoneuvot ovat yleistyneet viime vuosikymmenten aikana. Etenkin henkilöautojen määrä on kasvanut Suomessa räjähdysmäisesti. Myös moottoripyöriä on liikenteessä nykyään enemmän kuin ennen. Omalla autolla tai muulla moottoriajoneuvolla jokainen toki pääsee kätevästi paikasta toiseen omien aikataulujensa mukaisesti, mutta autoistumiseen liittyy myös monia huonoja puolia. Yksi näistä on kiihtyvä ilmastonmuutos, jota autot hiilidioksidipäästöjensä vuoksi edistävät. Myös autoista aiheutuvat ilmansaasteet ovat ongelma monessa kaupungissa.

Pitääkö autojen määrää vähentää?

Henkilöautojen päästöt ovat nousseet puheenaiheeksi Suomessakin, sillä etenkin bensiiniä tai dieseliä käyttövoimanaan käyttävien autojen ilmastovaikutukset ovat hälyttäviä. Varsinkin vanhat dieselautot ovat saaneet jo monet Euroopan suurkaupungit ripustamaan kaduilleen dieselillä toimivalla moottoriajoneuvolla ajo kielletty -kyltin. Yksi tällaisista kaupungeista on Saksassa sijaitseva Hampuri, missä vanhoilla dieselautoilla ei enää saa ajaa kaupungin keskustassa. Myös Ruotsissa vastaavanlainen kokeilu on jo aloitettu muutamassa suurimmassa kaupungissa.

Pitääkö autojen määrää vähentää?Ilmastonmuutoksen kannalta olisikin tärkeää, että bensa- tai dieselmoottorilla varustettujen autojen käyttö saataisiin vähenemään. Etenkin vanhempaa tekniikkaa sisältävät moottoriajoneuvot pitäisi saada pois liikenteestä, jotta ilmaston lämpenemistä voitaisiin torjua mahdollisimman tehokkaasti. Suomessakin isoissa kaupungeissa joukkoliikennettä on yritetty kehittää niin kattavaksi, että kaupunkilaisten ei aina tarvitsisi turvautua omaan autoon liikkeelle lähtiessään. Myös kansanterveyden kannalta olisi hyvä, jos etenkin lyhyiden matkojen kulkeminen autoilla vähenisi.

Onko sähkö- tai kaasuauto ratkaisu?

Onko sähkö- tai kaasuauto ratkaisu?Paljon on keskusteltu myös vaihtoehtoisista käyttövoimista viime aikoina. Moottoriajoneuvo ei enää tarvitsekaan välttämättä bensiiniä tai dieseliä käynnistyäkseen. Nykyään markkinoilla on myös useita sähköllä tai kaasulla toimivia ajoneuvoja. Valikoima on viimeisen parin vuoden aikana myös laajentunut, ja ajossa on jopa biokaasulla kulkevia rekkoja ja sähköllä toimivia pakettiautoja. Sähköauto ei aiheuta ajossa lainkaan hiilidioksidipäästöjä ja biokaasulla kulkevan auton polttoaine on tehty materiaalista, jonka hiilidioksidi on jo olemassa. Laskennalliset päästöt jäävät siis biokaasullakin nollaan.

Täysin ongelmattomia nämäkään ajoneuvot eivät ole. Biokaasun tuottaminen edellyttää jonkin verran puuta, jonka hakkaaminen taas tuhoaa maapallon hiilinieluja. Sähköauton ekologisuus puolestaan riippuu sähkön ekologisuudesta. Hiilivoimalla tuotetun sähkön käyttö autossa ei siis ole ekologista, kun taas tuuli- tai aurinkosähkön käyttäminen tekee ajamisesta ilmaston kannalta parempaa. Lisäksi sähköautojen akut ovat ongelmajätettä, ja niiden käsittely kuormittaa ympäristöä. Joka tapauksessa ympäristön kannalta paras vaihtoehto olisi, jos sähkö- ja kaasuautoja suosittaisiin enemmän ja samalla auton käyttöä vähennettäisiin.